CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

 

LƯƠNG MINH SÂM

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng
ĐT:  0913.405.919
Email: samlm@donga.edu.vn

  TRƯƠNG THỊ HOÀNG VY

Phó Trưởng phòng
ĐT:  0989.435.373
Email:  vytth.ts@donga.edu.vn

 
NGUYỄN HỮU VINH

Tổ trưởng
ĐT:  0905.726.339
Email:  vinhnh@donga.edu.vn

  NGUYỄN PHAN MINH HIẾU

ĐT:  0935.627.929
Email:  hieunpm@donga.edu.vn

 
NGUYỄN HOÀNG VÂN

ĐT:  0379.661.888
Email:  vannh@donga.edu.vn

    LÊ VĂN DŨNG

Cộng tác viên
ĐT:  0379.661.888
Email:  dung46594@donga.edu.vn