Hội thảo trực tuyến công bố kết quả “Khảo sát tiềm năng hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản”

ĐH Đông Á là đại diện điển hình tại Việt Nam trong liên kết hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 4/3, hội thảo công bố kết quả “Khảo sát tiềm năng hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản” do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) văn phòng đại diện tại Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến (webinar).

Là một hội thảo mở, webinar thu hút hơn 600 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tại Nhật Bản và tại các quốc gia khác, các trường đại học, chính quyền địa phương,... có nguyện vọng liên kết, hợp tác với các trường đại học Việt Nam đăng ký tham gia.